Filozofia w kształceniu kadry więziennictwa

Filozofia w kształceniu kadry więziennictwa

W terminie od 10 do 11 września br. prof. Krzysztof Wojcieszek – Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uczestniczył w XI Ogólnopolskim Zjeździe Filozoficznym w Lublinie, którego organizatorem był Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W konferencji udział wzięło ok. 700 referentów podejmujących filozoficzne problemy współczesnego świata m.in. w obszarze etyki biznesu, nauki i religii, odpowiedzialności robotów. Zjazd stanowił znakomitą okazję do kolejnego spotkania polskiego środowiska filozoficznego, zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji, a także zastanowieniem się nad miejscem i rolą filozofii w kontekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlega dzisiaj środowisko naukowe również w Polsce.

Prof. Krzysztof Wojcieszek przedstawił referat pt. „Filozofia w kształceniu kadry więziennictwa”oparty na badaniach sondażowych, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Seminarium naukowe przyczyniło się do otworzenia perspektywy współpracy z osobami zainteresowanymi kwestią nowoczesnej dydaktyki filozofii i będzie stanowić w przyszłości stały problem badawczy Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki WSKiP.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcia: Internet