Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Nauczycielom Akademickim oraz wszystkim Pracownikom Wyższej Szkoły Kryminologii

i Penitencjarystyki w Warszawie życzę wielu sukcesów i spełnienia zawodowego w pracy dydaktycznej, naukowej i badawczej.

Pragnę, aby Wasza praca przynosiła jak najwięcej zadowolenia i satysfakcji, abyście wspierali młodych ludzi w ich poszukiwaniach i cieszyli się ich sukcesami. Abyście przekazali młodym pokoleniom szacunek dla nauki, pokorę wobec jej tajemnic i ciekawość świata.

Dziękuję Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie studentów, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Rektor-Komendant
Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie
ppłk dr Marcin Strzelec