Dr Patryk Jaki w gronie wykładowców akademickich WSKiP

Kadra akademicka w największym stopniu odpowiada za jakość kształcenia w uczelni, stanowiąc jej najważniejszy zasób. Jednocześnie, doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich staje się warunkiem dobrze przygotowanych do pracy kandydatów.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kadrę akademicką WSKiP wzmocni Patryk Jaki, doktor nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej), nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie studiów podyplomowych IESE w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, uczestnik szkolenia na Sam Houston State University w USA.  Dr Patryk Jaki poprzednio był zastępcą Ministra Sprawiedliwości, z jego inicjatywy wdrożona została pierwsza po 1989 roku reforma polskiego systemu penitencjarnego oraz rozpoczęta została ustawa modernizacyjna Służby Więziennej. Dr Patryk Jaki jest również pomysłodawcą  programu „Praca dla więźniów”, który zwiększył zatrudnienie skazanych o 50% oraz twórcą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Jest również autorem Rejestru Pedofilów,   reformy komorniczej w Polsce, byłym przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej, przewodniczący zespołów ds. Reformy polskiego więziennictwa i Kodeksu Karnego Wykonawczego. Poprzednio pełnił mandat posła  na Sejm RP VII i VIII kadencji. 

Obecnie dr Patryk Jaki jest Posłem do Parlamentu Europejskiego, w Parlamencie Europejskim – członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, sprawozdawcą rozporządzenia ds. zwalczania terroryzmu na terenie UE i Wiceprzewodniczącym zgromadzenia Parlamentu Europejskiego i Państw Wschodu. 

Doktor Jaki jest autorem rozprawy doktorskiej i monografii: „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.  W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie  dołączy do zespołu wysoko wykwalifikowanych wykładowców, reprezentujących najwyższy poziom działalności naukowej i kształcenia, a także cieszących się na świecie autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP