Do grona szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie dołączą dwie wyróżniające się szkoły średnie z regionu lubelskiego.

Do grona szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie dołączą dwie wyróżniające się szkoły średnie z regionu lubelskiego.

Porozumienie dotyczące objęcia przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie patronatem nad Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, reprezentowanym przez Dyrektor – Panią mgr Teresę Biernat nastąpi w dniu 2 września 2019 roku o godz. 10:00. Swoją obecność podczas tego wydarzenia zapowiedział Pan Jan Kanthak – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości.

Drugą szkołą objętą patronatem WSKiP będzie Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie. Porozumienie zawarte zostanie w dniu 2 września 2019 roku o godz. 13:00 w Hali MOSiR w Chełmie, pomiędzy Rektorem-Komendantem WSKiP – ppłk dr. Marcinem Strzelcem a Dyrektor ZSEiM – Panią mgr Edytą Chudobą. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie Pan dr Marcin RomanowskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Patronat zakłada współudział w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych, uczestnictwo uczniów w wykładach, warsztatach, seminariach oraz rozmaitych forach dyskusyjnych organizowanych przez instytuty i katedry Uczelni. W ramach porozumienia patronackiego uczniowie będą mogli także brać udział w programach, projektach i spotkaniach organizowanych przez WSKiP oraz  korzystać  z jej zasobów materialnych i intelektualnych oraz z Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

Idea objęcia patronatem szkół średnich przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to możliwość poznania przez młodzież środowiska akademickiego, jego życia kulturalnego i naukowego oraz specyfiki służby.

Jesteśmy przekonani, że forma współpracy nawiązana w ramach patronatu przyczyni się do rozwoju młodzieży i przełoży na się na jej świadome podjęcie decyzji o wyborze drogi edukacyjnej po ukończeniu szkoły średniej.

KW