Brytyjski program „Solving problem skills” w realiach polskiego systemu penitencjarnego

Brytyjski program „Solving problem skills” w realiach polskiego systemu penitencjarnego

Dr Amanda Perry, dyplomowany psycholog sądowy i starszy pracownik naukowy University of York Wielkiej Brytanii oraz Keeley Moore, pracownik brytyjskiego więziennictwa poprowadziły trzydniowe warsztaty z autorskiego programu dr Perry, „Solving problem skills”. Zainteresowania znanej uczonej koncentrują się na jakości metodologicznej badań, w tym przeglądach systematycznych, zasadach psychometrycznych i rozwoju podstawowych badań eksperymentalnych w populacjach przestępców.

Szkolenie zostało przygotowane przez Instytut Badawczo-Rozwojowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. Biura Penitencjarnego CZSW, przedstawiciele OISW w Białymstoku, funkcjonariusze jednostek podstawowych, pracownicy naukowi warszawskiej Uczelni SW.

Celem warsztatów było nabycie przez polskich wychowawców i psychologów penitencjarnych umiejętności potrzebnych do realizacji brytyjskiego programu „Solving problem skills” w ramach jego implementacji do polskiego systemu penitencjarnego. Szkolenie w całości zostało przeprowadzone w języku angielskim a jego absolwenci uzyskali uprawnienia do realizacji programu w jednostkach penitencjarnych, jak również szkolenia innych osób w zakresie programu.

mł. chor. Marzanna Mańkowska