Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zmiana statutu WSKiP

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 99)

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zmiana statutu WSKiP

Utworzenie studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 31/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia  11  kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie Penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Utworzenie studiów podyplomowych

Ustalenie warunków przyjmowania na studia pierwszego stopnia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustlenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 98)

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ustalenie warunków przyjmowania na studia pierwszego stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne - młodszy inspektor-starszy specjalista Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych

3 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Postępowanie kwalifikacyjne - młodszy inspektor-starszy specjalista Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie pedagogicznym Instytutu Badawczo-Rozwojowego

29 marca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie pedagogicznym Instytutu Badawczo-Rozwojowego