Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych

 

Rektor-Komendant

Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko

Adiunkta

    w Instytucie Nauk Prawnych

5 lipca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych

Wzory umów o usługi edukacyjne

Zarządzenie nr  48 /19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WSKiP z uczestnikami usług edukacyjnych.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wzory umów o usługi edukacyjne

Wysokość opłat pobieranych za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 38 /19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia   30   maja  2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020  w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Wysokość opłat pobieranych za usługi edukacyjne

Regulamin studiów

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 134)

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 29/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

1 lipca 2019
Czytaj więcej o: Regulamin studiów podyplomowych