Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informatycznego

Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informatycznego

Na temat zachodzących w XXI wieku transpozycjach kooperacji negatywnej, zachodzącej w środowisku bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze militarnym, jak i pozamilitarnym wypowiedział się w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Konferencja pn. „Systemy bezpieczeństwa w teorii i praktyce. Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego” została zorganizowana na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Głównym obszarem tematycznym naukowego sympozjum była problematyka związana z introjekcją i oceną współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa oraz identyfikacją kierunków badań nad współczesnym bezpieczeństwem.

Tekst: dr hab. Tomasz Kośmider, prof. WSKiP, Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcie: Internet