USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
USTAWA
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Regulamin
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
studiów podyplomowych
Regulamin
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
studiów (służba kandydacka)