Akty prawne

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Regulamin studiów podyplomowych

Załącznik do regulaminu studiów podyplomowych – podanie, ankieta

Regulamin studiów