Przedstawiciele WSKiP uczcili 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w wielu miejscach w Polsce uczczono pamięć o uczestnikach heroicznego zrywu stolicy przeciw niemieckim okupantom, zapoczątkowanego 1 sierpnia 1944 r. W uroczystościach w Kaliszu

Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii – wieloautorska monografia naukowa WSKiP

„Z inicjatywy Katedry Andragogiki i Pedagogiki Pracy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z uczonymi z wielu środowisk akademickich, powstała praca zbiorowa pod tytułem „Zdalne kształcenie akademickie

Egzaminy sprawnościowe zakończone

W dniach 7-9 lipca 2020 r. w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu odbyły się testy sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka

Komunikat w sprawie przeprowadzonych egzaminów

Ostatnie dwa tygodnie okazały się bardzo pracowite dla kadry Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie. Przeprowadzono ponad tysiąc testów wiedzy dla funkcjonariuszy SW, zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie

Badania prawno-porównawcze dotyczące procedur, trybu, sposobu i zakresu rozpoznawania skarg oraz organów uprawnionych do rozpoznawania skarg osób odbywających kary i środki skutkujące pozbawieniem wolności w wybranych krajach europejskich

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną ekspertyzą pt.  „Badania prawno-porównawcze dotyczące procedur, trybu, sposobu i zakresu rozpoznawania skarg oraz organów uprawnionych do rozpoznawania skarg osób odbywających kary i środki skutkujące

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów SW

W siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, przeprowadzane są testy wiedzy na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów

Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych – ekspertyza WSKiP/IWS

Na stronach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się ekspertyza pt. Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych. Ekspertyza wykonana została przy współpracy Wyższej

NOWE KIERUNKI W OFERCIE STUDIÓW WSKiP

Nowe kierunki studiów podyplomowych adresowane są nie tylko do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ale również do innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

Akcja charytatywna Gaszyn Challenge nadal trwa ! Studenci – Funkcjonariusze WSKiP na rzecz potrzebującego Wojtka !

#GaszynChallenge jest akcją charytatywną, którą rozpoczęli strażacy ochotnicy z Gaszyna. Zasady akcji są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać ćwiczenie i wpłacić minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10

Kontynuacja kształcenia z zachowaniem najwyższych standardów epidemiologicznych

25 maja 2020 r. do kampusu mundurowego WSKiP w Kaliszu, po przerwie w nauce spowodowanej czasowym ograniczeniem funkcjonowania wszystkich uczelni, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju powrócili studenci pierwszego

Podziękowanie za udział WSKiP w walce z pandemią w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro przekazał podziękowania za wsparcie i współpracę na jaką mógł liczyć region Wielkopolski w okresie zagrożenia

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY ONLINE! Wirtualny spacer po Kampusie Mundurowym.

Już 26 maja o godz. 10:00 zapraszamy na Dzień Otwarty WSKiP Online – Wirtualny spacer po Kampusie Mundurowym w Kaliszu. Podczas transmisji na naszym fanpage’u  poznasz lepiej uczelnię oraz dowiesz

Pracownik Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki WSKiP wykonawcą projektu naukowego pt. „Tomizm w czasie zarazy”

Pracownik Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki WSKiP dr Dawid Lipski będzie wykonawcą projektu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego pt. „Tomizm w czasie zarazy” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Kultura

Zabytkowe obiekty dawnego więzienia w Kaliszu będą służyć Uczelni

Dzisiaj (8 maja br.) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza podpisany został akt notarialny w sprawie przekazania Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie od władz miejskich, budynków po byłym Zakładzie

Do 31 maja wydłużona rekrutacja na studia pierwszego stopnia, kierunek penitencjarystyka !

Do 31 maja 2020 r. wydłużona została rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji na studia; wymagań

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-CoV 2 wśród społeczności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Poniżej treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Wyjątkowe podziękowania złożone na ręce płk dr. Marcina Strzelca, Rektora-Komendanta WSKiP

Personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, ratownicy i inne osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem – to przed nimi dziś wszyscy chylimy czoła w podziękowaniu za ich trud wykonywany w związku z

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-CoV 2 wśród społeczności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Poniżej treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Obiekty Kampusu Mundurowego WSKiP w Kaliszu zostaną udostępnione na potrzeby medyków pomagającym chorym na COVID-19

Decyzją płk dr. Marcina Strzelca Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii  i Penitencjarystyki w Warszawie obiekty Kampusu Mundurowego WSKiP w Kaliszu zostaną udostępnione na potrzeby lekarzy i personelu medycznego pomagającym chorym na

Komunikat Centralnej Biblioteki Więziennictwa Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Centralna Biblioteka Więziennictwa informuje, że w związku z trwającą epidemią biblioteka jest nieczynna. Opłaty naliczone za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w okresie zamknięcia placówki  będą anulowane. ProrektorWyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Kolejne nowe książki podejmujące problematykę bezpieczeństwa publicznego

Czytelnika może zaskoczyć nie tylko mnogość powiązań łączących te kategorie, ale także liczne akcenty nowatorskie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-CoV 2 wśród społeczności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

W terminie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z

DZIEŃ OTWARTY W WSKiP. DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE

5 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla uczniów klas mundurowych szkół średnich. W Kampusie Mundurowym WSKiP w  Kaliszu, uczniowie klas maturalnych mieli

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia w WSKiP w roku akademickim 2020/2021!

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy rekrutację na I rok studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021

Spotkanie Komisji Uczelni Mundurowych ze studentami Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Komisja Uczelni Mundurowych jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Stanowi jednocześnie komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - organu ustawowo reprezentującego wszystkich studentów w Polsce.

Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin w ramach debaty naukowej

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin

Inauguracja szkolenia zawodowego w korpusie chorążych

Inauguracja szkolenia zawodowego w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu

Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

Uroczyste zakończenie szkolenia Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu

Powołanie pierwszej Rady Programowej Uczelni

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – dr Marcin Romanowski powołał pierwszą Radę Programową

Nakładem Wydawnictwa DiG oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukazała się książka autorstwa dr. hab. Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka, prof. WSKiP

Z recenzji: „Autor książki „Propozycja dla Polski: trzeźwość. Studium z zakresu pedagogiki społecznej” prof. Krzysztof Wojcieszek poucza i wyjaśnia, stawia pytania, zaciekawia, porusza emocje, dostarcza istotnych informacji. Ogromną wartością książki

Nowa monografia autorstwa dr. Jakuba Jerzego Czarkowskiego, adiunkta WSKiP

Nakładem Wydawnictwa DiG oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukazała się nowa monografia autorstwa dr. Jakuba Jerzego Czarkowskiego, zatytułowana: „Korepetycje w cyfrowym świecie – analiza nie tylko etnograficzna”.

DZIEŃ OTWARTY WYŻSZEJ SZKOŁY KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Kryminologii i  Penitencjarystyki w  Warszawie, który odbędzie się 05 marca 2020 r. od godziny 10.00 na terenie Kampusu Mundurowego WSKiP w Kaliszu. Uczniowie

Międzynarodowe spotkanie partnerów Programu Edukacja

29-30 stycznia 2020r. w Strasburgu we Francji odbyło się drugie robocze spotkanie państw partnerskich Programu ,,Edukacja”, realizowanego w ramach programu ,,Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Stronę polską

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie  rozpoczęła współpracę z Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali 23 stycznia 2020 r. Rektor-Komendant WSKiP ppłk dr Marcin Strzelec

Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów penitencjarnych

17 stycznia 2020 r. w siedzibie WSKiP odbyło się pierwsze sympozjum pt. „Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów penitencjarnych”, otwierające cykl spotkań w ramach planowanych seminariów, sympozjów oraz

Szkolenie zawodowe w korpusie chorążych

13 stycznia 2020 r., w kampusie mundurowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w  Kaliszu, dziewięćdziesięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie w  specjalizacji ochronnej szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk w

Wesołych Świąt
Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informatycznego

Na temat zachodzących w XXI wieku transpozycjach kooperacji negatywnej, zachodzącej w środowisku bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze militarnym, jak i pozamilitarnym wypowiedział się w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej prof. WSKiP dr

Pracownicy WSKiP w Radzie Naukowej czasopisma Biegły Sądowy

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie: prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider oraz dr Mariusz Kuryłowicz weszli w skład Rady Naukowej czasopisma Biegły Sądowy, które porusza na swoich łamach problemy związane

O polityce bezpieczeństwa europejskiego w Brukseli

12 grudnia 2019 roku w siedzibie Unii Europejskiej (EUMC) w Brukseli zostało zorganizowane seminarium naukowe, poświęcone tematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa starego kontynentu. W obszarze zainteresowania uczestników seminarium dominowała

Pracownik WSKiP recenzentem projektu badawczego zrealizowanego przez Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School

Przeanalizowanie problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – wobec wielowymiarowości procesów globalizacyjnych – w sektorach: finansowym, ubezpieczeniowym i energetycznym oraz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi stanowił cel badań międzynarodowego

Studenci WSKiP z wizytą w Zakładzie Karnym w Wołowie

10 grudnia 2019 r. studenci WSKiP w obecności mjr dr. Leszka Kołtuna – Prorektora WSKiP,  dra hab. Krzysztofa Wojcieszka, mjr Agnieszki Kowalewskiej oraz ppor. Agnieszki Nowogrodzkiej – wykładowców WSKiP, złożyli

Międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”

5 grudnia 2019 r. pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro odbyła się – w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka

Obecność zagadnień cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach edukacji WSKiP – rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży

W konkursie, którego organizatorami byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, do rywalizacji stanęło ponad 1300 uczniów. Uczestnicy konkursu

,,Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości” – zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom

Dr Patryk Jaki w gronie wykładowców akademickich WSKiP

Kadra akademicka w największym stopniu odpowiada za jakość kształcenia w uczelni, stanowiąc jej najważniejszy zasób. Jednocześnie, doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich staje się warunkiem dobrze przygotowanych do pracy kandydatów. Niezmiernie miło

Głos ekspercki WSKiP w Sejmie RP w sprawie substancji psychoaktywnych

20 listopada br. dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek, Profesor i Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP

Studenci WSKiP na sportowo z sukcesami

Studenci pierwszego roku Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, szer. Jan Sztymer oraz szer. Damian Piętoń ponownie odnieśli sukces podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego im. Jana Pawlaka w Lesznie.

,, Looking over the wall” – sympozjum naukowe w Uniwersytecie Ghent (Belgia)

Sympozjum naukowe ,,Looking over the wall” w Gandawie to jedno z najważniejszych spotkań badaczy i praktyków z zakresu profilaktyki uzależnień w skali Europy, zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie European Society for

Idealistic or realistic systems of personal values?

13-14 września 2019r. w I Światowym Kongresie Psychologii, Psychoterapii i Antropologii Chrześcijańskiej zorganizowanym przez Uniwersytet Abat Oliba CEU w Barcelonie uczestniczył prof. Krzysztof Wojcieszek, wykładowca akademicki WSKiP. Kongres zorganizowały trzy

Pierwsza monografia naukowa WSKiP

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukazała się pierwsza monografia naukowa Uczelni autorstwa Macieja Okrasy pt.: „Mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej”. Opracowanie powstało na

Kaliskie obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uczestniczył w uroczystych

Filozofia w kształceniu kadry więziennictwa

W terminie od 10 do 11 września br. prof. Krzysztof Wojcieszek – Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uczestniczył w XI Ogólnopolskim Zjeździe Filozoficznym

Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości Służby Więziennej

7 listopada w Olsztynie w obchodach z okazji Ogólnopolskiego Narodowego Święta Niepodległości Służby Więziennej uczestniczył kpt. Piotr Sękowski, Kanclerz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W uroczystościach wzięli udział

Udział WSKiP w propagowaniu idei mediacji

Mediacja przez lata była nieobecna wśród instytucjonalnych metod rozwiązywania sporów. Pierwszą grupę mediatorów na bazie metody Williama Lincolna, tj. ,,Conflict Resolution & Research Institute” wykształciła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w

Konferencja UKSW

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ’’Patronat’’ zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Społeczna

#KONKURS #CYBERBEZPIECZEŃSTWO #CAPTURETHEFLAG2019

Polscy hakerzy należą do jednych z najlepszych na świecie np. Dragonsector czy P3 i wciąż pozostają bezkonkurencyjni. Z uwagi na ogromne zainteresowanie cyberprzestrzenią w środowisku naukowo-badawczym polskiego wymiaru sprawiedliwości powstała

Uroczyste „Gaudeamus igitur” w Uczelni Służby Więziennej

,,Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami uroczystości o wyjątkowym i historycznym charakterze. Po raz pierwszy w historii Służby Więziennej immatrykulowani zostaną studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (…)” –

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nauczycielom Akademickim oraz wszystkim Pracownikom Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie życzę wielu sukcesów i spełnienia zawodowego w pracy dydaktycznej, naukowej i badawczej. Pragnę, aby Wasza praca przynosiła

Specjalistyczne szkolenie WSKiP dla młodzieży klas mundurowych

9 października br. w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, odbyło się szkolenie

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację studentów pierwszego stopnia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Rektor – Komendant i Senat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników i studentów na uroczystość immatrykulacji studentów studiów pierwszego stopnia funkcjonariuszy Służby Więziennej w

Wykładowcy WSKiP szkolą w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

4-6 października br. w Orlim Gnieździe w Szczyrku obyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, gromadzące ekspertów i specjalistów skoncentrowanych na tematyce dotyczącej najnowszych zmian w ramach systemowych rozwiązań Państwowego

Inauguracja roku akademickiego w Uczelni Służby Więziennej

1 października 2019r. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zainaugurowała po raz pierwszy w historii szkolnictwa zawodowego Służby Więziennej rok akademicki na studiach stacjonarnych. W rozpoczęciu roku akademickiego uczestniczyły

Ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” pod honorowym patronatem m.in. WSKiP

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie objęli honorowym patronatem IX edycją Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci

Brytyjski program „Solving problem skills” w realiach polskiego systemu penitencjarnego

Dr Amanda Perry, dyplomowany psycholog sądowy i starszy pracownik naukowy University of York Wielkiej Brytanii oraz Keeley Moore, pracownik brytyjskiego więziennictwa poprowadziły trzydniowe warsztaty z autorskiego programu dr Perry, „Solving

Przekształcenie COSSW w Kaliszu na kampus mundurowy WSKiP

24 września 2019 roku ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podpisali porozumienie, w wyniku którego Centralny

WSKiP na konferencji naukowo-technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019

W dniach 18-19 września br. ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, uczestniczył w I Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019, zorganizowanej w Lotniczej Akademii

Wizyta delegacji WSKiP w budapesztańskim National University of Public Service

W dniach 8-10 września 2019 r. z wizytą studyjną w National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS) przebywała czteroosobowa delegacja Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie: ppłk dr

Pierwsza kadencja Senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

19 i 20 sierpnia br. odbyły się wybory do Senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, które zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie

Rektor-Komendant WSKiP w Warszawie ppłk dr Marcin Strzelec uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. Składanie kwiatów w miejscach walk, apele i msze święte

Wystartowała I edycja studiów podyplomowych na kierunku penitencjarystyka

W dniu 2 września 2019 r. w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie wystartowała I edycja studiów podyplomowych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Naukę w

Pierwsza rocznica działalności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Upłynął już rok od dnia, w którym Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczęła swoją działalność. To był rok pełen wyzwań dla pierwszej w 100 – letniej historii funkcjonowania

Porozumienia o współpracy

30 sierpnia br. ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie podpisał porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Dorotę Kamieniecką.

Do grona szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie dołączą dwie wyróżniające się szkoły średnie z regionu lubelskiego.

Porozumienie dotyczące objęcia przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie patronatem nad Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, reprezentowanym przez Dyrektor – Panią mgr

WSKiP współorganizatorem tegorocznej edycji Szczypiorno Cup 2019

W terminie 17-18 sierpnia br. na terenie Hali Arena w Kaliszu odbył się towarzyski turniej Szczypiorno Cup  2019. Na parkiecie rywalizowały ze sobą cztery drużyny z PGNiG Superligi. Szczypiorno Cup

Służba kandydacka w ZK Sieradz

Pięćdziesięcioro  funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczących w kursie przygotowawczym realizowanym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w dniu 13 sierpnia b.r. odwiedziło Zakład Karny w Sieradzu. Zajęcia zrealizowane na terenie jednostki

Uroczystość ślubowania oraz przyjęcia na funkcjonariuszy Służby Więziennej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka

Dzisiejsza uroczystość ślubowania oraz przyjęcia na funkcjonariuszy Służby Więziennej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka  rozpoczęła się od przemówienia Rektora-Komendanta WSKiP – ppłk. dr. Marcina Strzelca. Oprócz

KOMUNIKAT w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w komunikacie Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 23 lipca 2019 r.

W związku z opublikowaniem komunikatu w dniu 23 lipca 2019 r. na głównej internetowej stronie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zawierającego nieprawdziwe oraz nierzetelne wiadomości, informuję, że

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA ORAZ MIANOWANIA NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W DNIU 5 SIERPNIA 2019 r. KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

Wyższa Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to pierwsza w 100 – letniej historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelnia zawodowa służb państwowych, kształcącą  funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osoby

Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w WSPol

W dniu 10 lipca br. czteroosobowa delegacja WSKiP pod przewodnictwem ppłk dr Marcina Strzelca – Rektora Komendanta złożyła wizytę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego

Wizyta przedstawicieli Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w WSKiP

W dniu 4 lipca br. przedstawiciele Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej odwiedzili siedzibę Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Sześcioosobowej delegacji amerykańskiej przewodniczył Doug Dretke

JM Rektor-Komendant WSKiP w Warszawie ppłk dr Marcin Strzelec uczestniczył w Centralnych Obchodach Święta Służby Więziennej

Tegoroczne obchody zyskały szczególny charakter, bo łączą się ze stuleciem istnienia polskiego więziennictwa.

Centralna Biblioteka Więziennictwa Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie udostępnia zbiory platformy Academica

Academica to obecnie ponad 2,9 mln publikacji, z których znaczna część to trudno dostępne materiały chronione prawem autorskim.

Międzynarodowa współpraca w ramach European Penitentiary Training Academies Network (EPTA)

W dniach 18 -20 czerwca br., w National Correctional Officers Training School w Rumunii, odbyła się XII międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network (EPTA)

Umowa z norweską akademią więziennictwa

W dniu 18  czerwca 2019 r., w trakcie odbywającej się w Rumunii międzynarodowej konferencji European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), podpisana została umowa o

„Tactical Prison Rescue 2019” za nami

Przez kilka dni (20-24 maja br.) na terenie gmin Wołów oraz Brzegu Dolnego odbywały się w warunkach poligonowych różnego typu symulacje zdarzeń o charakterze zagrożeń terrorystycznych, z którymi zmagali się

14 maja br. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi Przestępcy – aspekty prawne i psychologiczne”.

Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie podczas konferencji reprezentowali mgr Agnieszka Pytka oraz kpt. Konrad Wierzbicki – rzecznik prasowy. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW przy

Konferencja naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

W dniu 13 maja 2019 w ramach konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego UW w  panelu zatytułowanym „Izolacja osób z zaburzeniami w zakładach karnych” wziął udział  ppłk dr Piotr Łapiński

Komunikat – rekrutacja na studia podyplomowe

W dniu 7 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przekazała do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej oraz Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej zamknięte wykazy,

JM Rektor-Komendant WSKiP w Warszawie ppłk dr Marcin Strzelec uczestniczył w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka 2019

4 maja 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka 2019 połączone z promocją oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Symboliczna data nawiązuje do wydarzeń z 1 marca 1951

Wesołych Świąt !
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych z udziałem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

W termie od 1 do 4 kwietnia 2019 r. dwadzieścia cztery drużyny z całej Polski rywalizowały na poligonie drawskim o zwycięstwo w IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja otwarta

01 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 otworzyliśmy pierwszą rekrutację w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia internetowego systemu rekrutacyjnego pod adresem https://irk.wskip.edu.pl.

Tactical Prison Rescue 2019

W dniach od 20-24 maja 2019 r. WSKiP w Warszawie zorganizuje kolejną edycję warsztatów i zawodów ratownictwa taktycznego pod nazwą „Tactical Prison Rescue 2019”. Tegoroczna edycja warsztatów po raz pierwszy