Aktualności

81.rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

W wyniku zawartego pomiędzy III Rzeszą a ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, rozpoczynając tym samym prawie dwuletnią okupację wschodnich terenów Rzeczypospolitej.

Propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie włączyła się w propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej, a szczególności w rozwój i popularyzację mediacji w Polsce.

Nabór na studia WSKiP

W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie nadal trwa nabór na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na rok akademicki 2020/2021.
Uczelnia prowadzi również nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

Studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Misją Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce. Realizując te zadania, z początkiem września br., w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, rozpoczęła się II edycja studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji politycznych, społecznych i kombatanckich oraz kaliskich szkół złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci.

Egzaminy na pierwszy stopień oficerski w Służbie Więziennej

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848) – pierwszy stopień w korpusie oficerów nadaje się funkcjonariuszowi, który złożył egzamin odpowiednio na pierwszy stopień oficerski.

Zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

13 sierpnia 2020 roku w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, 72. funkcjonariuszy Służby Więziennej ukończyło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych w specjalizacji ochronnej.