Aktualności

81.rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę

W wyniku zawartego pomiędzy III Rzeszą a ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, rozpoczynając tym samym prawie dwuletnią okupację wschodnich terenów Rzeczypospolitej.