Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

STUDIUJ PRAWO
w Warszawie

STACJONARNIE
NIEODPŁATNIE
PRAKTYCZNIE

Więcej szczegółów wkrótce:

https://wskip.edu.pl/rekrutacja-wskip

.

Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej
15 - 22 listopada 2020 r.
„Masz prawo do mediacji”
Ogólnopolska kampania, mająca na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania sporów bez udziału sądu.
„Gaudeamus Igitur”
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

WSKIP.EDU.PL

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

previous arrow
next arrow
Slider
WSKiP.edu.pl

Studiuj z nami

Studia niestacjonarne I stopnia, studia podyplomowe na kierunkach: penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów SW, ochrona ludności, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi, mediacje i sprawiedliwość naprawcza.

Ostatnie aktualności:

Dlaczego warto studiować w WSKiP?

Jesteśmy publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) zapewniamy:

Całodzienne wyżywienie

Umundurowanie

Wynagrodzenie

Zakwaterowanie

Oferujemy:

Pomoc materialną oraz stypendium

Gwarantujemy:

Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski